Algemene voorwaarden

Op het nationale vervoer zijn AVC-condities van toepassing. Op het internationale vervoer zijn de CMR-condities aangevuld met de AVC-condities van toepassing.

Op de expeditiewerkzaamheden en de verhuur van bedrijfs- c.q. opslagruimte zijn de Algemene Voorwaarden der Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties van toepassing. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam volgens laatste versie.

Op physical distribution werkzaamheden de ‘Physical distribution voorwaarden laatste versie’ en zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy | Sitemap